Černí baroni (TV seriál) Černí baroni

03.03.2016 19:01

Komedie

Česko, 2004, 11x53 min

Obsah

Věrohodnou dobovou atmosféru 50. let 20. století vtiskl seriálu zkušený filmový režisér Juraj Herz, který ve spolupráci s kameramanem Jiřím Macháně umocnil humorný nadhled M. Švandrlíka nad neradostným totalitním režimem v tehdejší československé armádě. V brněnském studiu České televize, v tvůrčí skupině Josefa Souchopa a Dariny Levové a následně v Centru dramatické tvorby, vznikal od 11. února 2002 seriál Černí baroni podle románů Miloslava Švandrlíka. Nejznámější kniha Miloslava Švandrlíka Černí baroni u nás vyšla v bezkonkurenčním nákladu, je oblíbena mezi čtenáři bez rozdílu věku i vzdělání, některá úsloví dokonce zdomácněla. Divácky byl velmi úspěšný také film, který po listopadu 1989 natočil režisér Z. Sirový. Scenárista třináctidílného televizního seriálu Černí baroni Martin Bezouška využil minipříběhů z knih M. Švandrlíka (Černí baroni aneb Válčili jsme za Čepičky, Říkali mu Terazky, Pět sekyr poručíka Hamáčka, Lásky černého barona, Terazky na Hrad, Černý baron od Botiče, Kam kráčíš, Kefalíne?), co nejcitlivěji zachoval ducha a stavbu předlohy, a přitom vytvořil televizní seriál, který ilustračně neopakuje scény a situace známé z filmu Z. Sirového, ale naopak využívá všech divácky neznámých knižních motivů k vytvoření svébytného televizního tvaru, který skýtá záruku bezesporu úspěšné televizní zábavy. Tento dramatický tvar má žánr zcela vyjasněný - něco mezi sitcomem a seriálem, tedy ne jedno prostředí, ale několik stabilních prostředí - interiéry a exteriéry. (Nabízí se přirovnání k M.A.S.H. - samozřejmě v našich českých podmínkách.) V novém seriálu, který v brněnském studiu České televize vyrobila tvůrčí skupina Josefa Souchopa a Dariny Levové a následně Centrum dramatické tvorby, uvidíme v režii Juraje Herze skutečně hvězdné herecké obsazení - B. Polívka, P. Nárožný, T. Töpfer, A. Hryc, B. Štěpánová, K. Heřmánek, V. Svoboda, R. Holub, O. Kaiser, P. Liška, J. Pecha, J. Smutná - a mnoho dalších vynikajících umělců.(Kamera Jiří Macháně, hudba Míťa Denčev.) Černí baroni mají své fandy, ale i oponenty. Mezi ty druhé patří zejména někteří pétépáci, sloužící těsně po únoru 1948. Plně chápeme, že tito občané, kteří vojenskou povinnost museli odsloužit barbarsky těžkou fyzickou prací v krutých a nelidských podmínkách, by raději viděli historicky pravdivý seriál, kde by bylo zřejmější utrpení vojáků - trestanců a bestialita komunistických pohůnků. Ale tady dochází k zřejmému nepochopení. Humoristické dílo - v našem případě předloha televizního seriálu - má své zákony a každý jistě uzná, že i světově proslulé Osudy dobrého vojáka Švejka nejsou a nemohou být přesným a pravdivým odrazem života vojáků za první světové války. Ale je tu i druhá skutečnost, kterou je zapotřebí připomenout. Nejkrutější období v pracovních jednotkách bylo v padesátých letech, kdy v totalitní společnosti docházelo k celé řadě politických procesů a pomocné technické prapory (PTP) byly jednou z forem zneužití armády k politické perzekuci tzv.politicky nespolehlivých branců. Miloslav Švandrlík nastoupil na vojnu koncem roku 1953, tedy po Stalinově smrti. Situace se začínala zvolna měnit a pro tehdejší armádu politicky nespolehliví lidé byli u technických praporů doplňováni kriminálníky a zdravotně postiženými. V nenormálním prostředí technických praporů vznikaly absurdní situace, které se spisovatel pokusil s nadhledem a s přídechem černého humoru zachytit. Ve svých knihách použil mnoho příběhů, které předtím s úspěchem vyprávěl. M.Švandrlík k technickému praporu narukoval v říjnu 1953 a do civilu ho pustili v září 1955. Žádnému z tvůrců, kteří seriál Černí baroni připravovali, nikdy nepřišlo na mysl, že by chtěli zkreslovat kruté podmínky ve vojenských táborech nucených prací. Sám pan režisér Juraj Herz - živá legenda naší filmové historie, který neměl život nijak lehký (dětství v koncentračním táboře a 80.léta prožil v emigraci), by nikdy na falzifikaci historie nepřistoupil. V rozhovoru v TV Plus č. 15/02 (3. 4. 2002, strana 3) se k seriálu mimo jiné vyjadřuje takto - citace: "Sám jsem byl v padesátých letech dvaadvacet měsíců na vojně. Sice ne u PTP, ale to prostředí bylo velmi podobné. Vzpomínkami bych mohl naplnit několik večerů. Takže ten vojenský a důstojnický život velmi dobře znám. Jinak bych snad tenhle seriál ani nemohl točit." Vzhledem k tomu, že seriál byl natočen podle uměleckého díla , které bylo napsáno na základě zážitků pana Švandrlíka z doby jeho vojenské služby u technického praporu ( sloužil od října 1953 do září 1955), nemohlo být v tomto seriálu zachyceno kruté a nelidské období historie PTP, které začínalo po únoru 1948, kdy vojenské tábory nucených prací byly vlastně komunistickými koncentračními tábory. Do táborů komunisté z politických důvodů zavírali muže od 17 do 60 let. Vojáci pracovali během své služby v dolech, kamenolomech a při stavbě silnic či tunelů. Do 30.dubna roku 1954, kdy byly pomocné technické prapory reorganizovány na vojenské pracovní jednotky, jimi prošlo na 40 000 občanů a uvádí se, že v nich o život přišlo na 400 lidí. Pomocné technické prapory nahradily vojenské pracovní jednotky, do nichž byli znovu zařazováni politicky nespolehliví, ale i branci s těžšími nemocemi. Když přijel M. Švandrlík plnit povinnou základní vojenskou službu do technického praporu v Nepomuku, ještě byli na pracovištích staří pétépáci, kteří zde sloužili třetím, čtvrtým a někdy i pátým rokem. Právě je urychleně propouštěli do civilu, snad aby nováčkům nenarušili morálku. Nepomučtí vojáci, jejichž štáb byl na zámku Zelená Hora, těžce dřeli na pracovištích v jižních a západních Čechách. Vojáci PTP pracovali na nejrůznějších místech tehdejší republiky v lesích, kamenolomech, při stavbách silnic, tunelů, letištních ploch, ale zejména na stavbách vojenského i civilního sektoru a v hlubinných uhelných dolech. Podmínky byli různé, protože různí byli i velitelé. Někteří důstojníci byli převeleni k pétépákům za trest od bojových jednotek, jiní byli politicky nespolehliví v důsledku jejich služby buď ve vládním vojsku za doby Protektorátu Čechy a Morava, nebo služby ve Slovenské armádě v letech 1939 - 1945. Televizní seriál Černí baroni nejsou žádná scenáristická exhibice - je to pokorný pokus dostat do seriálu všechno podstatné a bizarní z tehdejších vojenských technických jednotek , co by diváky zaujalo a pobavilo. Hlavním hrdinou je v seriálu jednoznačně major Haluška, zvaný Terazky, Kefalín je jeho důstojným protihráčem. A ještě jedna věc. Prapor, kterému Terazky velí, je panoptikem lidí, kteří podle výše své šarže předstírají, že to, co se děje kolem, berou vážně a podle toho jednají. Přesvědčen o tom není doopravdy nikdo. V tom je televizní adaptace zároveň zamyšlením nad jedním rysem naší národní povahy a snad i povahy Slováků, kteří tu absurdní dobu prožívali v jednom státě s námi.

Obsah dílů
1. série (2004)
DÍL 1: Terazky přichází (Terazky přichází) - Úvodní díl nazvaný Terazky přichází seznamuje diváky s hlavními postavami, ať už z řad důstojníků, nebo s prostými vojíny pomocného technického praporu, jimž se přezdívalo pétépáci nebo také černí baroni. Dozvíme se také, proč se velitelem jednoho takového odloučeného praporu stal bývalý slovenský partyzán - kapitán Haluška, který byl vzápětí povýšen na majora - a proč mu vojáci začali říkat Terazky.
DÍL 2: Podraz (Podraz) - K útvaru přichází nový náčelník kontrarozvědky nadporučík Moucha, který chce udělat u pétépáků kariéru, aby se dostal k zahraniční rozvědce. Moucha oznámí majoru Haluškovi, řečenému Terazky, že zahájí pohovory s vojáky, provede prověrky a odhalí diverzanty a špiony. Poručík Hamáček se svěřuje Haluškovi se svými osobními problémy...
DÍL 3: Námluvy (Námluvy) - Major Haluška a jeho důstojníci dostanou za úkol propustit z pracovních oddílů nepřátelské živly, které rozvracejí morálku branců. Důstojníci se rozhodnou, že než třídní nepřátele propustí do civilu, pořádně je přezkouší z politických znalostí. Na tyto prověrky nečekaně přijíždí sovětský poradce - vysoký důstojník KGB... Vojín Ciml - v civilu zloděj aut - spěchá na rande za dcerou jistého důstojníka. Generál Mandel zuřivě spílá majoru Haluškovi, neboť v hospodě prý došlo k závažné události...
DÍL 4: Škodná (Škodná) - V ulici pod kasárnami se na zdi objeví výrazný nápis: AŽ K NÁM PŘIJDOU HOŠI Z USA, TAK NÁM TADY BUDE HEJ. Nadporučík Moucha je z nápisu vyděšený a říká Haluškovi, že má strach ze spiknutí. Jak ale všechno dopadne a proč major Haluška a ostatní důstojníci očekávají konec kariéry, to divákům prozradí zuřivý generál Mandel.
DÍL 5: Vdova po hrdinovi (Vdova po hrdinovi) - Také páté pokračování seriálu Černí baroni, nazvané Vdova po hrdinovi, zachycuje s humorným nadhledem ne příliš veselé osudy vojáků u pomocných technických praporů v padesátých letech dvacátého století. V úvodu příběhu se tentokrát vše odehrává kolem trampot malíře Vločky, který se ocitne v absurdní situaci, kterou může připravit pouze nesmyslný totalitní režim.
DÍL 6: Spiknutí (Spiknutí) - Šestý díl seriálu Černí baroni nazvaný Spiknutí, zavede diváky na ochotnická prkna, neboť vojáci přesvědčí své nadřízené, že z ideových důvodů musí nacvičit hru Pavla Kohouta Dobrá píseň. Kefalín okamžitě vyhlásí konkurs na neobsazené role...
DÍL 7: Loučení (Loučení) - Také sedmý díl seriálu Černí baroni nepostrádá humorný nadhled i při nelehkém životě vojáků ve vojenských pracovních jednotkách padesátých let dvacátého století. V epizodě Loučení zasáhne do osudu pétépáků vykolejený vlak a skutečnost, že vojáci mají jít další den do civilu. Ale ne všechno bude tak idylické, jak se na začátku zdálo.
DÍL 8: Slavnostní uvítání (Slavnostní uvítání) - Sedmý díl seriálu Černí baroni končil bezprávím, které bohužel u pomocných technických praporů bývalo zvykem - vojáci nebyli propouštěni do civilu, ale naopak jim byla vojenská služba prodlužována. V osmém příběhu nazvaném Slavnostní uvítání se vše odehrává kolem příjezdu vojenských branců k technickému praporu.
DÍL 9: Zabíjačka (Zabíjačka) - Zabijačka bývá na vesnici příjemnou záležitostí, ale u pomocného technického praporu našich "černých baronů" probíhala taková akce samozřejmě poněkud netradičně. Poručík Hamáček má velké osobní problémy a vojínu Kefalínovi hrozí vězení...
DÍL 10: Ženy a zpěv (Ženy a zpěv) - Hlavním motivem desátého dílu nazvaného Ženy a zpěv je armádní soutěž tvořivosti mládeže ve všech kategoriích, jejíž místní kolo má být zakončeno slavnostním veřejným vystoupením. V soutěži však chybí sochař, a tak malíř Vločka při pohledu na zmrzačené barokní andělíčky, jejichž torza zůstala v bývalé kapli, přichází na tvůrčí nápad...
DÍL 11: Vzácná návštěva (Vzácná návštěva) - Kapitán Ořech se dozví od kamaráda z ministerstva národní obrany, že ministr národní obrany generál Čepička vykoná inspekční návštěvu na Zelené Hoře. Důstojníci jsou z blížící se inspekční návštěvy vyděšeni, neboť u mnoha posádek po takové kontrole následovaly výrazné tresty - finanční postihy, zaražené postupy, převelení, degradování, někdy dokonce i propuštění z armády.

 

Producent - Ceská Televize

https://www.csfd.cz/film/158482-cerni-baroni/prehled/#